Page content

Wat is anticiperen?

Anticiperen is het vooruit kunnen kijken in het verkeer, en verkeerssituaties op een juiste manier kunnen inschatten.

Iemand die goed kan anticiperen kan het verkeer goed lezen. Hij kan snel en goed de juiste inschattingen maken on snel, vlot en veilig door het verkeer te gaan. Bij een gebrek aan anticipatie zal je andere weggebruikers hinderen en zullen er zelfs gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Als je onvoldoende anticipeert hoor je dus niet in het verkeer thuis.

Comment Section

0 reacties op “Wat is anticiperen?

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen:

  • Geen categorieën