Page content

Wat is voor laten gaan?

Bij voor laten gaan zorg je ervoor dat de betreffende weggebruikers in staat zijn ongehinderd hun weg te vervolgen.

Bij voor laten gaan gaat het vaak om niet bestuurders zoals voetgangers. Voorrang verlenen gebeurt alleen tussen voertuigen onderling, en hier vallen de verkeersdeelnemers die op te voet deelnemen aan het verkeer niet onder. De verkeersborden en verkeerstekens die de voorrang in het verkeer regelen, regelen de voorrang tussen bestuurders onderling.

Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan van rechts komende bestuurders. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen;

  1. Bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg.
  2. Bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.

Voorrangsvoertuigen hebben altijd voorrang als ze de optische en geluidssignalen voeren om aan te geven dat zij een dringende taak vervullen. Naast politie, brandweer en medische hulpdiensten zijn er nog enkele andere diensten aangewezen die optische en geluidssignalen mogen voeren. Het overige verkeer moet een voorrangsvoertuig voor laten gaan. Indien nodig moet zo snel mogelijk de weg worden vrijgemaakt door bijvoorbeeld uit te wijken naar de vluchtstrook.

Comment Section

0 reacties op “Wat is voor laten gaan?

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen:

  • Geen categorieën