Page content

Wat zijn voetgangers?

Een voetganger is een persoon die te voet aan het verkeer deelneemt.

We gebruiken het woord voetganger alleen als het over verkeer hebben. Voetgangers vallen als enige buiten de buiten de categorie bestuurders. Een voetganger is wel een weggebruiker.

Onder voetgangers vallen de volgende weggebruikers. Mensen met skeelers, rolschaatsen, skateboard, kinderwagen, step of skelter zijn voetgangers. Ook de bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die zich op het trottoir of voetpad begeeft, of oversteekt van het ene naar het ander trottoir/voetpad wordt gezien als voetganger.

Een voetganger loopt meestal over het trottoir of voetpad, of ander voetgangersgebied.  Wanneer dit er niet is mag hij het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruikmaken. Wanneer deze ook niet aanwezig zijn dan mag hij de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken. Een autoweg of autosnelweg mag hij nooit gebruiken. Als er geen voetpad, fietspad, fiets/bromfietspad of ventweg is kan hij hier dus helemaal niet lopen. Hij mag ook geen weg gebruiken met een verbodsbord voor voetgangers (C16).

Voetgangers

Voorrang voor voetgangers

Voetgangers op een voorrangsweg moeten, net als bestuurders, voorrang krijgen

Voorrang wordt in Nederland alleen geregeld op plaatsen waar bestuurders die op verschillende wegen rijden elkaar kruisen. Voetgangers hebben geen recht op voorrang.

Bij zebrapaden geldt dat bestuurders voetgangers die willen oversteken voor moeten laten gaan. Ook bij afslaande bestuurders geldt dat deze al het verkeer (dus inclusief voetgangers) dat daar rechtdoor gaat voor moet laten gaan. Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor! Vaak geven bestuurders van auto’s voetgangers voorrang waar dit niet nodig is.

 

Voetgangers zijn kwetsbaar

Voetgangers zijn kwetsbaar. Ze bewegen zich, net als fietsers, onbeschermd en met een geringe massa en snelheid door het verkeer. Vooral lopende kinderen en 75-plussers lopen een groot risico in het verkeer, waarbij kinderen relatief vaak zwaar gewond raken en ouderen vaker komen te overlijden. Bij ongevallen met voetgangers zijn personenauto’s de meest voorkomende botspartner.

De meeste ongevallen met voetgangers gebeuren tijdens het oversteken. Daarom zijn veilige oversteekvoorzieningen van groot belang voor hun veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat zebrapaden relatief veilige oversteekvoorzieningen zijn. Goed beleid rondom zebrapaden en andere oversteekvoorzieningen voor voetgangers is belangrijk.

 

  Comment Section

  0 reacties op “Wat zijn voetgangers?

  Plaats een reactie


  *


  Klik gerust eens door onze categorieën heen:

  • Geen categorieën