Page content

Wat is een kruising?

Een kruising is een plek waar wegen samen komen. Op een kruising is er geen mogelijkheid om van weg te wisselen. Dit is wel mogelijk op een kruispunt.

Kruisingen kunnen zowel verharde als onverharde wegen zijn. Daarnaast heb je gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen

De volgende kruising situaties zijn mogelijk.

  • een weg met een andere weg
  • een fietspad met een weg
  • een fietspad met een trambaan

    Klik gerust eens door onze categorieën heen:

    • Geen categorieën