Page content

Wat is een rijbaan?

Onder een rijbaan vallen alle weggedeelten bestemd voor rijdende voertuigen behalve fietspaden en fiets/bromfietspaden.

wat-is-een-rijbaan

Een weg kan bestaan uit één of meer rijbanen, die gescheiden worden door een fysieke scheiding. Dit kan een vangrail zijn of een middenberm. Een rijbanen wordt nooit gescheiden door strepen. De rijbaan scheiding wordt meestal toegepast om het verkeer in tegengestelde richting te scheiden.

Wanneer een rijbaan gescheiden is in 2 rijbanen dan mag je alleen gebruik maken van de rechter rijbaan.

Ruiterpaden, vluchtstroken, redresseerstroken, bermen en zijkanten horen niet tot de rijbaan omdat zij niet voor rijdende voertuigen bestemd zijn.

Een spitstrook is een vluchtstrook die opengesteld wordt voor rijdend verkeer en behoort in dit geval dus wel tot de rijbaan.

 

 

Klik gerust eens door onze categorieën heen:

  • Geen categorieën